اسراب

۴ مطلب با موضوع «قفسه :: اجتماعی» ثبت شده است

تکنوپولی

شاید مطالعه‌ی نقد یک غربی از دنیایی که ماشین‌ها و کامپیوترها راه نفسش را بسته است به‌مراتب از شنیدن آن از دهان منتقدین داخلی شیرین‌تر باشد. ایده‌ی اصلی نیل پستمن در این کتاب بررسی جایگاه و اهمیت تکنیک در زندگی امروز بشر و تأثیر آن بر روی فرهنگ و نوع نگرش به زندگی است که در قالب فصل‌هایی جذاب و قابل تأمل بیان شده است. اگرچه نمی‌توان بر کلیت نگاه او در این کتاب صحه گذاشت اما نظرات وی انسان را از خواب غفلت بیدار می‌سازد. هم‌چنین ترجمه‌ی روان صادق طباطبایی و پیوست او بر ماجرای سلمان رشدی و فتوای امام(ره) بر زیبایی اثر افزوده است.

  • محمد حسین مرادی

نشت نشا

نشت نشا نامی است که امیرخانی برای جستارش راجع‌ به فرارمغزها برگزیده است. در این جستار او از محدوده حرف‌های رایج در این معضل تکراری پا فراتر‌گذاشته و با نقد پیکره‌ی آموزشی کشور و تجارب زیبای خودش و هم‌چنین به‌مدد  قلمی پویا و شیرین، دغدغه مشکلات بنیادین آموزش و پرورش( که این جزء دومش دیگر فراموش شده تقریباً ) را در شما زنده می‌کند. مطالب این کتاب به‌قدری جذاب هست که خواندن یک فصلش شما را وادار به ادامه‌ی خواندن آن کند.!!! 

  • محمد حسین مرادی

خانواده

خانواده محل آرامش است، جایی که با همه‌ی شیرینی‌ها و سختی‌هایش، احساس امنیتی در انسان به‌وجود می‌آورد که به پشتوانه‌ی آن زندگی می‌کنیم، حرکت می‌کنیم، در سختی‌ها صبر می‌کنیم و در خوشی‌ها  لذت می‌بریم. این عبارات شعار نیست، واقعیتی است که باید در نبود خانواده فهمید، باید در مواجهه با خشم وحشی جامعه زمانی که پشتیبانی ندارید فهمید. امروزه این محفل زیبا دستخوش لجبازی‌های کودکانه و بهانه‌های بیهوده و توقعات کاذب شده است. خانواده کتابی است که از زیبایی‌ها می‌گوید، از چگونه زندگی کردن، از درست نگاه کردن به زندگی. کتابی است که به شما می‌گوید با همسر خودچگونه برخورد کنید، ودر حاشیه (مهم تر از متن) می گوید(برخلاف ژست های روشنفکرانه) زود ازدواج کنید!!!

 

  • محمد حسین مرادی

حجاب بی حجاب

روی سخن این کتاب با فعالان فرهنگی است نه با کسانی که می‌خواهند حقیقت حجاب را دریابند. بزرگترین نکته‌ی این کتاب که باید شایسته‌ی توجه‌ی دستگاه فرهنگی و فعالان عرصه حجاب قرار بگیرد، این است که مسئله حجاب یک پدیده‌ی اجتماعی با صدها عامل دخیل است که رعایت و توجه به مجموع این عوامل ما را به آرمان مد‌ّنظر می‌رساند و جزئی‌نگری در این مسئله غالباً نتیجه عکس دارد. گمان می‌کنم شرایط موجود و تلاش‌های کم‌ثمر ما در این راستا خود بزرگترین صحه بر ادّعای زائری باشد. 

  • محمد حسین مرادی