اسراب

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

مالکوم ایکس

زندگی گانگستری که رهبر مسلمانان آمریکا شد، تنها از این جهت که هفت‌تیرکشی بود که متحول شد جالب توجّه نیست، بلکه او نه‌تنها فردی بود که پای انجام کار درست ایستاد، بلکه حق را هم با تمام آن‌چه‌که شخصیت و هویت خود می‌دانست معامله نکرد.تصوّر کنید سال‌ها اسلام را در مظلومیت سیاهان و شیطان بودن سفیدان فریاد بزنید و بعد بفهمید که اسلام دین رنگ نیست. انتشارات میراث اهل قلم با انتشار گوشه‌هایی از زندگی این بزرگ‌مرد، هنرنمایی دیگری را در عرصه داستانک رقم زد.

 

  • محمد حسین مرادی

نیمه پنهان ماه

چمران به روایت غاده، عاشقانه‌ای است که تمام عاشقانه‌های جهان را به سخره گرفته است. نمی‌دانم به کدامین زبان و در قالب کدام کلمات می‌توان عظمت آن وقایع را بیان کرد، تنها می‌دانم که چنان مرا دگرگون ساخت که اگر پس‌لرزه‌هایش را طعم تلخ غفلت ازمن نرباید، رستگار خواهم شد.

  • محمد حسین مرادی