اسراب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

مشروطه شناسی

تاریخ مشروطه با ابهامات فروانی روبه‌روست. هنوز هم فهم این‌که مشروطه‌خواهان قهرمانان آزادی بودند یا جلادان شیخ‌فضل‌الله‌نوری، سهل نیست. آسان نیست که بتوان فهمید آیا نهضت مشروطه، قیام در برابر استکبار بود یا جاده‌صاف‌کن استکباری دیگر و آسان نیست که بتوان فهمید چگونه‌مشروطه‌خواهان با آن سابقه استعمارستیزی، عدالت را در تحصّن در سفارت انگلیس جست‌و‌جو می‌کردند. کلید حل این‌ها و ده‌ها معمای دیگر را شاید بتوان در مفهومی تازه یافت که ما را در تحلیل وقایع آن دوران یاری کند. دکتر موسی نجفی کوشیده است در سلسله مصاحباتی از این کتاب، گره از کلاف به‌هم‌پیچیده‌ی مشروطه باز کرده و شما را در تجزیه و تحلیل، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر یاری کند.

 

  • محمد حسین مرادی

می‌گویند چند شب را باید در دل رمضان قدر دانست ولی به نظر من تمام رمضان را باید قدر دانست. تمام لحظات شیرین بر سر سفره سحر و افطار را باید قدر دانست. تمام ثانیه‌هایی که که آوای قرآن و دعا، گوش‌هایمان را می‌نوازد و تمام ساعاتی که اعضا و جوارح را از آفات مصون می‌داریم باید قدر دانست. اما جوهر همه‌ی این‌ها رو کردن به خداست. نزدیکی به خداست که بیش از هر چیزی باید قدر دانست. این ماه، ماه روکردن به خداست. ماه آن است که خدا را قدر بدانیم و از تمام نفس‌هایی که بی‌یاد خدا قدر ندانسته‌ایم توبه کنیم. پنچ گفتار در باب توبه و استغفار تنها تذکری است برای بیداری و استفاده از فرصتی گران‌بها که شاید دیگر تکرار نشود.

  • محمد حسین مرادی