اسراب

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

کلت 45

اولین تجربه‌ی رمان‌نویسی حسام‌الدین مطهری، داستانی از زندگی پرپیچ و خم خانواده‌ای در جریان انقلاب است. خانواده‌ای که از هم دور می‌افتند و زمانی هم‌دیگر را پیدا می‌کنند که آرزو می‌کنند کاش تا ابد مانند معمای مجهولی برای هم باقی می‌ماندند. جای خوشبختی است که رمانی پیدا می‌شود تا حوادث عظیم انقلاب و ظرفیت عظیم داستانی آن را به‌کار گیرد.  داستان‌پردازی و توصیفات زیبای مطهری قابل تحسین است گرچه جا دارد که به او فرصت داد تا در آثار بعدی‌اش، شاهد قلم پخته‌تری از او باشیم.

  • محمد حسین مرادی

نشت نشا

نشت نشا نامی است که امیرخانی برای جستارش راجع‌ به فرارمغزها برگزیده است. در این جستار او از محدوده حرف‌های رایج در این معضل تکراری پا فراتر‌گذاشته و با نقد پیکره‌ی آموزشی کشور و تجارب زیبای خودش و هم‌چنین به‌مدد  قلمی پویا و شیرین، دغدغه مشکلات بنیادین آموزش و پرورش( که این جزء دومش دیگر فراموش شده تقریباً ) را در شما زنده می‌کند. مطالب این کتاب به‌قدری جذاب هست که خواندن یک فصلش شما را وادار به ادامه‌ی خواندن آن کند.!!! 

  • محمد حسین مرادی