اسراب

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

تکنوپولی

شاید مطالعه‌ی نقد یک غربی از دنیایی که ماشین‌ها و کامپیوترها راه نفسش را بسته است به‌مراتب از شنیدن آن از دهان منتقدین داخلی شیرین‌تر باشد. ایده‌ی اصلی نیل پستمن در این کتاب بررسی جایگاه و اهمیت تکنیک در زندگی امروز بشر و تأثیر آن بر روی فرهنگ و نوع نگرش به زندگی است که در قالب فصل‌هایی جذاب و قابل تأمل بیان شده است. اگرچه نمی‌توان بر کلیت نگاه او در این کتاب صحه گذاشت اما نظرات وی انسان را از خواب غفلت بیدار می‌سازد. هم‌چنین ترجمه‌ی روان صادق طباطبایی و پیوست او بر ماجرای سلمان رشدی و فتوای امام(ره) بر زیبایی اثر افزوده است.

  • محمد حسین مرادی

خاطره‌ی شرح رشادت‌های چمران و یارانش در میانه‌ی میدان، قصه‌ای است باورنکردنی و افسانه‌ای است که تنها به مدد قوه‌ی خیال باورپذیر می‌باشد و چه‌بسا اگر انسان دیده از حقایق ماورایی برگیرد و جرأت انکار ایمان راسخ و نفوذناپذیر این دلیران را به خود راه دهد دشوار نباشد که چمران را متهّم به اغراق کند و البته برای من جای تردیدی در صحت روایت این کتاب نیست چرا که جنگ ما آکنده‌ی از حکایاتی است که عقل ناقص بشری از فهم آن عاجز است.

  • محمد حسین مرادی