اسراب

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

حجاب بی حجاب

روی سخن این کتاب با فعالان فرهنگی است نه با کسانی که می‌خواهند حقیقت حجاب را دریابند. بزرگترین نکته‌ی این کتاب که باید شایسته‌ی توجه‌ی دستگاه فرهنگی و فعالان عرصه حجاب قرار بگیرد، این است که مسئله حجاب یک پدیده‌ی اجتماعی با صدها عامل دخیل است که رعایت و توجه به مجموع این عوامل ما را به آرمان مد‌ّنظر می‌رساند و جزئی‌نگری در این مسئله غالباً نتیجه عکس دارد. گمان می‌کنم شرایط موجود و تلاش‌های کم‌ثمر ما در این راستا خود بزرگترین صحه بر ادّعای زائری باشد. 

  • محمد حسین مرادی