اسراب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید چمران» ثبت شده است

خاطره‌ی شرح رشادت‌های چمران و یارانش در میانه‌ی میدان، قصه‌ای است باورنکردنی و افسانه‌ای است که تنها به مدد قوه‌ی خیال باورپذیر می‌باشد و چه‌بسا اگر انسان دیده از حقایق ماورایی برگیرد و جرأت انکار ایمان راسخ و نفوذناپذیر این دلیران را به خود راه دهد دشوار نباشد که چمران را متهّم به اغراق کند و البته برای من جای تردیدی در صحت روایت این کتاب نیست چرا که جنگ ما آکنده‌ی از حکایاتی است که عقل ناقص بشری از فهم آن عاجز است.

  • محمد حسین مرادی

نیمه پنهان ماه

چمران به روایت غاده، عاشقانه‌ای است که تمام عاشقانه‌های جهان را به سخره گرفته است. نمی‌دانم به کدامین زبان و در قالب کدام کلمات می‌توان عظمت آن وقایع را بیان کرد، تنها می‌دانم که چنان مرا دگرگون ساخت که اگر پس‌لرزه‌هایش را طعم تلخ غفلت ازمن نرباید، رستگار خواهم شد.

  • محمد حسین مرادی


محبوب ترین مطالب